Podprite revijo

Revijo Razpotja izdaja Društvo humanistov Goriške, društvo v javnem interesu na področju kulture, ki že od leta 2006 skrbi za odpiranje javnega diskurza, vključujoč medijski prostor in dvig bralne kulture v lokalnem, nacionalnem in čezmejnem prostoru. Poleg izdajanja revije, ki v tiskani obliki redno izhaja od leta 2010, društvo organizira največji literarni dogodek na Primorskem, knjižni festival in sejem Mesto knjige. Tematski festival v Novi Gorici in drugih krajih v Sloveniji in zamejstvu vsako leto gosti raznolik nabor literarnih ustvarjalcev, od svetovno znanih pisateljskih imen do dragocenih raziskovalcev in popisovalcev zgodb s prostora, ki ga Mesto knjige naseljuje. Za svoje dolgoletno delovanje je Društvo humanistov Goriške prejelo tudi nagrado Mestne občine Nova Gorica.

Razpotja najbolj trajnostno podprete z naročnino na revijo, delovanje društva pa omogočajo tudi druge oblike podpore, kot je namenitev dela dohodnine preko spodnjega obrazca, ki ne predstavlja nobenega dodatnega stroška.

Uredništvo in kontakt

Uredništvo

Odgovorni urednik:

Martin Hergouth

 

Uredniški odbor:

Bojan Albahari, Blaž Kosovel, Miha Kosovel, Aljoša

Kravanja, Luka Lisjak Gabrijelčič, Katja Pahor

 

Izdajatelj:

Društvo humanistov Goriške

XXX. divizije 13a

5000 Nova Gorica

Uredništvo

E-mail:

urednistvo@razpotja.si

info@razpotja.si(naročanje)

 

Telefon:

041 625 266 (Martin Hergouth)

051 203 100 (Miha Kosovel)

041 521 268 (Blaž Kosovel)

 

Pisarna:

Vilharjeva 3

1000 Ljubljana

Razpotja so del mednarodne mreže Eurozine, ki združuje 80 partnerskih revij s področja kulture iz skoraj vseh držav EU.

O izdajatelju

Društvo humanistov Goriške združuje posameznike, katerim je skupen interes do pogabljanja vednosti in širjenja miselnih obzorij. Na takšen ali drugačen način je delovanje društva vezano na prostor Goriške. Beseda “humanist” se v nazivu društva ne nanaša na teoretsko ali strokovno usmerjenost njegovih članov, temveč se – mnogo bolj abstraktno in nedoločeno – nanaša na nekoga, ki v sebi goji določena vprašanja o človeku, človeški naravi, posledično družbi in svetu, ki ga ta soustvarja. Delovanje društva torej ni vezano na polje humanistike v ožjem pomenu besede, temveč nasprotno postavlja tezo, da je nemara razumevanje sodobnih družbenih fenomenov, razvoja naravoslovnih znanosti itd. bolj ključno za razumevanje premen človeškega bivanja.

Namen društva je na območju Goriške ustvarjati prostor, odprt za argumentirano razpravo, s poudarkom na poglobljanju strokovne razprave in polemičnemu spremljanju sodobnih družbenih sprememb.

Cilji društva so:

  • razširitev in poglobitev ravni teoretske razprave na področju humanističnih in družboslovnih ved,
  • aktivno spremljanje aktualnih javnih dogajanj in argumentirano
  • poseganje vanje s kritično razpravo,
  • prizadevanje za izboljšanje kulture bivanja, predvsem skozi aktivno umetniško in intelektualno delovanje ter druge aktivnosti, ki pripomorejo k širjenju kulturnih vrednot in humanistične etike.

Cilje društvo dosega prek raziskovalnih projektov in seminarjev, organizacije javnih predavanj, okroglih miz, razprave in drugih kulturnih dogodkov.

IZDAJATELJ:
Društvo humanistov Goriške
XXX. divizije 13a, Nova Gorica

UREDNIŠTVO:

Vilharjeva 3

1000 Ljubljana

KONTAKT:

urednistvo@razpotja.si

info@razpotja.si (naročanje)