Številka 13 jesen 2013

13

Naroči

Uvodnik

Trojka!

Pred natanko tremi leti je izšla prva številka revije Razpotja. Morda se čudite, da se spominjamo te, vse prej kot okrogle obletnice. A za nas je pomembna kot priložnost, da se ozremo na prehojeno pot. Ta se kljub kratkemu času zdi dolga.
Prva številka je nastajala z enako resno zavzetostjo kot vse ostale, a brez prevelike ambicije. Komaj tričlansko uredništvo je tedaj snovalo društveno glasilo, ki bi bilo namenjeno predvsem kot forum za debate mladih goriških izobražencev. Še preden smo se dodobra zavedali, je projekt prerasel v vseslovensko platformo in postal, brez lažne skromnosti, verjetno najkakovostnejša publikacija za intelektualno, družbeno in kulturno razpravo pri nas. V teh treh letih smo objavili več kot sto domačih in tujih avtorjev ter k sodelovanju poleg širokega kroga mladih slovenskih izobražencev pritegnili pisce iz ducata držav, od Egipta do ZDA, od Portugalske do Poljske. Uredništvo se je iz začetnega goriškega triumvirata razširilo na devetero mladih urednikov, od katerih je le še polovica Goričanov. V tej razširjeni sestavi opravljamo poslanstvo revije, osnovano na štirih prizadevanjih: širjenju in poglabljanju javne razprave na Slovenskem, odpiranju prostora za diskusije o regionalnih problemih na Goriškem, vzpostavljanju tesnejše duhovne vezi med Slovenci v domovini in v zamejstvu ter približanju debat iz drugih evropskih, zahodnih in sredozemskih držav slovenskemu bralstvu.
Obletnica pa ni priložnost za samohvalo, temveč, ravno obratno, za temeljit pretres izzivov, ki so pred nami. Nemara se spomnite, da je prva številka izšla jeseni; jesenski čas je za nas zatorej priložnost za premislek o konceptu revije, morebitnih spremembah in izboljšavah.
Revija je bila od samega začetka osnovana okoli osrednje teme, h kateri prek odprtih pozivov k sodelovanju vabimo širok spekter piscev. Ta temeljna zasnova ostaja tudi v bodoče. Toda v skladu s težnjo, ki se je pričela že v prvem letniku, vse bolj širimo splošni, netematski del – to se nam zdi nujno, saj lahko le tako polno aktualiziramo svoje poslanstvo. V prihodnje bodo številke izmenično osredotočene na tematske prispevke, zbrane prek odprtih razpisov; pri drugih bomo – v skladu z modelom, ki smo ga preizkusili v 4. številki, Levica in desnica? – k razpravi povabili predvsem strokovno javnost; vsaj enkrat letno pa bomo revijo odprli za poglobljene interpretacije določenih avtorjev: v pričujoči številki smo se tako lotili Kafke, čigar 130. letnico rojstva smo spomnili letos poleti, ter Kierkegaarda, ki smo mu posebno posvetilo ob njegovi 200. letnici dolžni že zato, ker smo si pri njem izposodili motto naše revije.
Vse večjo pozornost posvečamo televizijskim serijam, ki postajajo eden pomembnejših umetniških žanrov novega stoletja, priljubljeno rubriko Kavarna Evropa pa po novem alterniramo z Ameriškim dinerom, ki se iz podobne perspektive loteva fenomenov v ZDA. Uvajamo še rubriko Marginalije, v kateri se na hudomušen način kritično zoperstavljamo nekaterim trendom v javni debati na Slovenskem.
Razpotja ostajajo brezplačna. V Društvu humanistov Goriške, ki izdaja revijo, verjamemo, da se mora tudi na Slovenskem kultura samozavestneje soočiti z iskanjem alternativnih, zasebnih virov financiranja. Toda to gre v roki z roko z dvigom občutka individualne odgovornosti pri odjemalcih kulturnih dobrin. Če cenite naša prizadevanja, pričakujemo, da vaš interes, da Razpotja izhajajo tudi v bodoče, po svojih zmožnostih in presoji izkažete s finančno podporo društvu – začenši z dodelitvijo 0,5 % letošnje dohodnine.

Luka Lisjak Gabrijelčič

Izdajatelj:

Društvo humanistov Goriške, XXX, divizije 13a, 5000 Nova Gorica

Odgovorni In glavni urednik:

Miha Kosovel

Uredniški odbor:

Jerneja Grmadnik, Blaž Kosovel, Katja Pahor, Matija Potočnik Pribošč, Erna Strniša, Marijana Koren, Aljoša Kravanja

Likovna urednica:

Katja Pahor

Izvedbeno oblikovanje:

Katja Pahor

Lektura:

Aljoša Kravanja, Luka G. Lisjak, Erna Strniša

Leto izida in natisa:

jesen 2013

ISSN

2232-2582