Številka 2 zima 2010

Apatija in požrešnost

Naroči

Uvodnik

Pošast apatije in požrešnost med nami

/

Miha Kosovel

Kazalo vsebine

Odmevi

Andej Jelen

Strokovni glas ljudstva

Apatija in požrešnost

Miha Kosovel

Kratki esej o grehu in grešnosti

Jure Kralj

Kdo se hoče znebiti požrešnosti?

Luka Lisjak Gabrijelčič

Apatija in kriza politike

Apatija in požrešnost

Aljoša Kravanja

Ali lahko apatija in požrešnost razložita sodobnost?

Gregor Kardinar

Izsiljena apatija

Marijana Koren

Apatija in požrešnost evropske kmetijske politike

Intervju

Barbara Brezigar, Luka Lisjak Gabrijelčič

Inga Brezigar: O praznikih nekoč in danes

Gledališče

Anton Komat

Janusov obraz kapitalizma

Knjiga

Peter Lukan

Daljna bljižina neba

Erna Strniša

Topologija noči sveta

Izdajatelj:

Društvo humanistov Goriške, XXX, divizije 13a, 5000 Nova Gorica

Odgovorni In glavni urednik:

Miha Kosovel

Uredniški odbor:

Blaž Kosovel, Luka G. Lisjak, Marijana Koren, Gregor Kardinar, Jure Kralj

Likovna urednica:

miumau/TrashyCartoons Studio Krakow

Izvedbeno oblikovanje:

miumau/TrashyCartoons Studio Krakow

Lektura:

Tanja Žuvela, Jerneja Gradnik

Leto izida in natisa:

zima 2010

ISSN

2232-2582