Številka 52 poletje 2023

Promet

Naroči

Uvodnik

Usmerjevalci

Ko se nekam odpravimo, ponavadi najprej določimo cilj. Temu sledi začrtanje poti, nato pa dejansko potovanje, kjer nas na poti do cilja usmerjajo prometni znaki oziroma drugi tipi usmerjevalcev: letališki kontrolni stolpi, gps-sateliti, policaji. Najverjetneje pa so ravno prometni znaki najstarejša prvina prometa. Uklesane označbe, oblikovani simboli ali kaj podobnega so zagotovo obstajale še pred urejenimi potmi in prevoznimi sredstvi. in so s tem mogoče tisto pravo bistvo prometa. In način označevanja poti pove veliko več o tistih, ki so označbe postavljali kot o samem cilju.
Od vedno me fascinira prometna oznaka v Ljubljani, v križišču med Gosposvetsko, Tivolsko in Celovško. Na njem namreč piše v eno smer »Kranj« in spodaj »Avstrija via Kranj«, v drugo smer pa »Maribor« in spodaj »Avstrija via Maribor«. Zakaj je potrebno ponoviti Kranj oziroma Maribor namesto da bi navedli vsaj eno avstrijsko mesto, do katerega pridemo v tisti smeri? Oznaka je še posebej nenavadna, ker se že mestni ulici v tiste smeri imenujeta Celovška oziroma Dunajska, hkrati pa nimamo nikjer ne table za Celovec ne za Dunaj. Imena ulic starejšega datuma nas spomnijo, da smo bili nekoč vpeti v imperij z bolj oddaljenimi centri moči.
Kot kaže, se je danes horizont zožil. Na slovenskih avtocestah je vedno označeno zgolj prvo večje mesto čez mejo: Beljak, Gradec, Trst, Zagreb, Pulj, na severu mariborske obvoznice (na začetku prekmurskega avtocestnega kraka) pa oznaka za Budimpešto. Čeprav se lahko Slovenija pohvali s svojo izjemno geografsko lego pa stičišču alpskega, dinarskega, panonskega in mediteranskega sveta, te svoje lege ne živi prav zares.
O tem priča tudi dejstvo, da ima trenutno ljubljansko letališče izmed prestolnic držav EU najmanj povezav, že več kot desetletje pa ne obstaja niti direkten vlak Benetke-Ljubljana, Benetke pa niso nikoli zapisane na nobenem znaku avtocestnega križa, prav tako ne Dunaj in niti München.
Še več, celo Gorica kot prvo mesto čez mejo sploh ni označena na nobeni avtocestni tabli. Je kar inkorporirana v Novo Gorico. Pri izvozu iz ceste Ljubljana-Koper se proti Novi Gorici (na začetku hitre ceste) celo pojavi tabla za Videm. Nasprotno se na hitri cesti Vileš-Gorica že pri izvozu iz avtoceste pojavi oznaka tako za Novo Gorico kot Ljubljano, ki se večkrat ponovi tudi na poti. Še več: oba izvoza v bližini Nove Gorice sta poimenovana zopet po prvi vasi oziroma kraju iz hitre ceste: torej Vogrsko in Šempeter pri Gorici, namesto da bi se – bolj logično – imenovala Nova Gorica-vzhod in Nova Gorica-jug. Ali lahko upamo, da se bodo te oznake spremenile vsaj z letom, ko bo mesto Evropska prestolnica kulture?
Revijo smo imenovali Razpotja v duhu, da to ni razpotje, na katerem je postavljen en sam prometni znak, ki kaže zgolj v eno samo pravo smer. Želeli smo oblikovati razpotje, na katerem je zelo veliko informativnih tabel, da mora popotnik postati in premisliti, kam sploh želi priti.
Naj vam nova številka Razpotij zopet prinese nova razpotja in posledično odpira širši premislek o naših poteh, ki naj segajo malce širše od prve vasi na poti.

Blaž Kosovel

Kazalo vsebine

PROMET

Matjaž Zorec

Trans transporta

Marjeta Benčina

Promet na razpotju - trajnostna mobilnost za vse ali netrajnostna le za nekatere?

Marko Kovač

Avtomobili – od tehnološke igrače do neizogibnega orodja

GREGOR PRETNAR, ALEŠ MLAKAR

Ljubljansko gordijsko vozlišče

MILOŠ KOSEC

Avtomobilske ječe

IVAN VRHOVEC

Železnice in njih različni značaj pri posameznih narodih

MATEJ KOCJAN - KOCO

Porečanka ali kako je vlak postal mit

Komentar

MARTIN HERGOUTH

Avtoimuna levica

ALJOŠA KRAVANJA

Težave s civilno družbo

Intervju

JERNEJ ŠČEK

Emilio Gentile: »Trije totalitarizmi niso različne veje istega drevesa, tem- več tri drevesa različnih sort z nekaj skupnimi vejami.«

Exlibris

ANJA ZIDAR

Kaj je generacija?

ANJA ZIDAR

Pregled leposlovja

Vizkultura

ŽIGA BRDNIK

Prihod filma na postajo

Krhka Evropa

KATJA LIHTENVALNER

Neoliberalizem v Grčiji – vožnja v napačno smer

Fin Lucu Dražovič

Paradoksalnost Erdoğanovih podpornikov

Goriška na poti do EPK

Jaro Veselinovič

Dimenzije razvoja projekta Evropskih prestolnic kulture

Translatlantik

Blaž Blokar

V iskanju odrešenika

Vidna Ukrajina

Vitalij Protnikov

Resničnost vojne

Italija

Francesco Condello

Silvio Berlusconi: sic transit gloria mundi

Ekonomija

Jernej Meden

Logistika kredita: Hartlibov krog in izvori politične ekonomije

Razzven

Jaša Bužinel

Sluh naš vsakdanji

Zadnja stran

Blaž Kosovel

Planica

Izdajatelj:

Društvo humanistov Goriške, XXX, divizije 13a, 5000 Nova Gorica

Odgovorni In glavni urednik:

Martin Hergouth

Uredniški odbor:

Bojan Albahari, Blaž Kosovel, Miha Kosovel, Aljoša Kravanja, Luka Lisjak, Katja Pahor, Maks Valenčič

Likovna urednica:

Katja Pahor

Izvedbeno oblikovanje:

Katja Pahor

Lektura:

Info Soglasnik, Lektoritanje Baza, Neja Repe, Bojan Albahari, Luka Lisjak, Aljoša Kravanja

Leto izida in natisa:

poletje 2023

ISSN

2232-2582