Številka 53 jesen 2023

Liberalizem

Naroči

Uvodnik

Administracija in mem

Zgodovina se je končala z liberalizmom, se je glasila Fukuyamova diagnoza v devetdesetih. Ampak liberalizem, menijo številni, je zašel na brezpotje. Je ideološko prazen. Že Hayek je v prejšnjem stoletju tožil, da ne poznamo »liberalne utopije.« Vemo, kaj je liberalni red; manj jasno pa je, kaj bi bili liberalna strast, liberalni up, liberalizem kot obljuba.
Kaj je torej glavni paradoks liberalizma in razlog, zakaj so liberalne družbe, kljub vsesplošnem zmagoslavju, tako krhke? Kako to, da te vsakič znova rešitev za lastne probleme iščejo zunaj sebe, s tem pa vase vnašajo pogoje za lastno razpustitev, ali pa se, prav tako tragično, zagledajo v eno izmed svoji prejšnjih oblik (npr. zahodno civilizacijo)? In podobno, zakaj tisti, ki govorijo v njegovem imenu, največkrat zavirajo iskanje specifično liberalne rešitve? Zagata izhaja iz specifične narave liberalizma kot kulture.
Presenetljivo pomoč za premislek liberalne kulture lahko najdemo pri znanstvenofantastični seriji Iaina M. Banksa o Kulturi, medgalaktični civilizaciji, ki je doseglja stanje izobilja. Kot izpostavlja Joseph Heath v tekstu “Why the Culture Wins”, ki komentira Banksovo serijo, se kulture ločijo po administrativni in memetični funkciji. Konfucianizem je administrativna kulturna forma, medtem ko je krščanstvo izrazito memetična. V svoji zasnovi ima krščanstvo moč izjemne idejne reprodukcije in širjenja. Toda manjka mu administrativna plat. Je kultura, ki se širi kot nabor upanja in obljub, vendar brez navodil za uporabo družbe. Širjenje krščanstva izkorenini lokalne administrativne kulture in človeške družbe pahne v konvergenco, v stekanje k isti idejno-memetični obliki.
Pri liberalni kulturi pa je povsem drugače. Značilnost liberalizma je ravno to, da ukinja politiko ter da vodi v kompromise, v postpolitične aranžmaje, kjer ljudje sobivajo skupaj, četudi jih ne povezuje nobena specifična množica idej, strasti in angažmajev. To je najverjetneje najboljši dokaz, da je liberalizem v administrativnem smislu popoln zmagovalec. Njegova zmaga pa ima tudi negativno plat, in sicer, da se je ta zavoljo nje popolnoma odpovedal memetični komponenti, odpovedal se je temu, da bi se sploh šel politiko kot tako. Morda ta kompromis danes ne deluje več.
Liberalizem je torej kljub vsesplošnemu zmagoslavju nenehno v nevarnosti, saj nima dobre rešitve za nastalo situacijo, še posebej zato, ker je bil ravno to trade-off, da je konec zgodovine sploh bilo moč doseči. Liberalizem torej mora rešitev najti na povsem memetični ravni, v kolikor hoče preživeti. Po drugi strani pa ravno ta potreba vodi v vedno bolj divje kulturne vojne, ki preprečujejo vzpostavitev resne politične vizije. Wokeness je torej poskus revitalizacije liberalizma na povsem memetičen način, silovita reakcija in vsesplošna fragmentacija v informacijske mehurčke na spletu pa realnost trenutnega stanja. Ali se je iz te pasti še mogoče izvleči, prepuščamo piscem te številke, vsekakor pa drži, da spekter »temnega« Fukuyame pesti vse politične režime – tudi tiste, ki se iz liberalizma želijo izvleči. Ena stvar pa je vseeno jasna: zgodovina se je (znova) začela!

Maks Valenčič, Aljoša Kravanja

Kazalo vsebine

Liberalizem

Quentin Skinner

Razmisliti o svobodi: anglofonska liberalna tradicija in njeni kritiki

Andreja Cimprič

Kritika, kriza in rojstvo liberalizma

Aljoša Kravanja

Nesvoboda in neenakost

Martin Hergouth

Razcepljena svoboda

Matjaž Zorec

Osvoboditi liberalizem od liberalizma

Elly Arrow

"Spolno delo" kot paradoks sodobnega liberalizma

Vincent Garton

Jezik nečloveški

Maks Valenčič

Kako postati woke?

Komentar

Igor Harb

Potreba po nasilju

Peter Jerman

Neliberalna članica zavezništva evropskih liberalcev

Intervju

Luka Lisjak Gabrijelčič

Jane Rogoyska: »Pri zgodbi o Katinu je najbolj izjemna dolgotrajna in premišljena konstrukcija laži.«

Nihi humani

Simon Smole

Krleža na presečišču med dobrimi barbari in slabimi komunisti

Ex Libris

Anja Zidar

Pregled leposlovja

Vizkultura

Maxwell Foley

Vsi smo barbike

Goriška

Vida Rucli in Aljaž Škrlep

Robida: Vas kot hiša

Bližnji vzhod

Widad Tamimi

Naše skupne vrednote

Vidna Ukrajina

FERENC LACZÓ

Prekletstvo ruskega imperializma

Krhka Evropa

NICU PÎNZARU

Kmet na rusko-ukrajinski šahovnici – razlaga situacije v Pridnestrju

Prostor

Patrick Leech

Center in periferija na kulturni poti Sveta Evrope

Ravnikarjevo leto

TOMAŽ VUGA

Edvard Ravnikar in Nova Gorica

Refleksija

NENA MOČNIK

Pomoč, ki to ni

VID BEŠTER

Omejen Rog trajanja

Izdajatelj:

Društvo humanistov Goriške, XXX, divizije 13a, 5000 Nova Gorica

Odgovorni In glavni urednik:

Martin Hergouth

Uredniški odbor:

Bojan Albahari, Igor Harb, Peter Jerman, Blaž Kosovel, Miha Kosovel, Aljoša Kravanja, Luka Lisjak, Katja Pahor, Maks Valenčič

Likovna urednica:

Katja Pahor

Izvedbeno oblikovanje:

Lucija Zucchiati

Lektura:

Jezikovna zadruga Soglasnik, Lektoriranje Baza, Bojan Albahari, MArtin hergouth, Neja repe

Leto izida in natisa:

jesen 2023

ISSN

2232-2582