Vabilo k pisanju za Razpotja 55: Igra

Vzpon video iger kot najnovejšega, najsvetlejšega in najbolj dobičkonosnega sodobnega medija je vzpodbudil premislek glede ustaljenega ustroja številnih konceptov in prispeval k uvajanju novih. Igrifikacija je tako postala ključna pri razvoju številnih procesov, od poslovne rabe, do zabave in seveda spletnih medijev, kjer so poglobljene analize in reportaže nadomestili kvizi in seznamski članki (listicles).

To je le najbolj očiten vidik sprememb. V ozadju je za znanost in družbo verjetno še pomembnejši strm razvoj matematične veje teorije iger, ki je od druge polovice 20. stoletja korenito vplivala na vse, od biologije, do ekonomije in nenazadnje tudi na sociologijo in filozofijo. Hkrati smo priča trendu aktivnega izmikanja odraščanju, ki vključuje tudi pozitivno vrednotenje iger, primeri česar niso le vzpon igričarstva in poplava družabnih iger za odrasle, temveč tudi denimo pobarvank kot načinov meditacije.

Citat iz Svetega pisma ne drži več: »Ko sem bil otrok, sem govoril kakor otrok, mislil kakor otrok, sklepal kakor otrok. Ko pa sem postal mož, sem prenehal s tem, kar je otroškega.« Igre so vseprisotne. Od kod ta sprememba? Kako skozi igrifikacijo poslovnih procesov delodajalci vplivajo na odnos zaposlenih in njihovo produktivnost? Ali preigravanje teorij prinaša vpoglede v prihodnji razvoj gospodarstva, v nov razcvet ali zlome? In kam nas bo to pripeljalo v širšem družbenem oziru?

In navsezadnje, kako resno je treba jemati igre? Igra vsebuje isto dvoumnost kot angleška beseda performance, katere pomen se iz čistega videza, nastopa, neresnosti nenadno prelije v golo, surovo učinkovitost. Kdaj igra postane smrtno resna, stvar boja, strategije in taktike ter optimizacije?

Vaše prispevke sprejemamo na urednistvo@razpotja.si do 20. 2. 2023. Zaželeno je, da se z idejo za pisanje predhodno oglasite uredništvu na isti naslov.

Poleg tematskih člankov sprejemamo tudi druge članke s področij kulture, humanistike, zgodovine, znanosti in tehnologije, družbe in politike. Prispevki naj bodo dolgi med 10 in 20 tisoč znakov (s presledki).

Pred pisanjem si preberite slogovni vodič Razpotij

Vsi objavljeni članki so honorirani (od 80€ do 150€ bruto, odvisno od dolžine).