Za avtorje

V Razpotjih smo vselej veseli novih piscev, tako izkušenih kot še neuveljavljenih. Če vas je navdušila naša trenutna razpisana tema, ali pa imate svojo idejo za pisanje, se nam oglasite na urednistvo@razpotja.si

Slogovni vodič

Dobra ideja je, da pred pisanjem prelistajte revijo in preverite obliko besedil, prakso navajanja, rabo navednic in poševne pisave ter drugih relevantnih detajlov. Če želite, lahko mednaslove doda uredništvo, vendar naj bo vaš tekst v vsakem primeru razdelan v krajše smiselne celote.

Če ni dogovorjeno drugače, ciljamo na članke dolžine 10.000–20.000 znakov s presledki; idealna dolžina je 15.000.

Tekst oddajte v formatu docx ali odt. Uporabljate sloge (Naslov 1/Naslov 2/Telo besedila).

Poskrbite, da bo vaš tekst jezikovno neoporečen. Članki so lektorirani, toda od avtorjev pričakujemo, da upoštevajo pravopisna, slovnična in skladenjska pravila. 

Kjerkoli je mogoče, namesto tujke uporabite slovensko besedo, razen če bi to oviralo razumevanje ali natančnost izražanja. 

Predpostavljajte inteligentnega in razgledanega bralca, a ne specialista. Ne glede na področje, o katerem pišete, se zavedajte, da svoje znanje ali ekspertizo predstavljate interesiranemu bralstvu, ki vašega področja ne pozna. 

Izogibajte se žargonu in znanstvenemu besedišču. Če uvedete pojem, ki se uporablja v določeni disciplini in še ni prešel v splošno rabo, na kratko pojasnite njegov pomen.

Ne glede na prejšnjo točko, se izogibajte pretirano razlagalnemu, pokroviteljskemu ali učbeniškemu slogu. Zvrst, h kateri naj teži vaš tekst, je kratek esej.

Citate in sklicevanja omejite na najnujneje. V razpotniških člankih imajo predvsem informativno funkcijo: bralcu dajejo napotek za morebitno nadaljnje relevantno branje in beležijo vaš lastni miselni proces za pisanjem; in seveda, spodobi se navesti avtorstvo specifičnih misli, ki ste si jih izposodili prid drugih. Nikoli pa ne morejo citati sami služiti kot dokaz ali utemeljitev neke teze ali stališča: vse kar je treba utemeljiti, utemeljite sami.

Dobesedni navedki so smiselni le, ko je za članek pomembno, da je točno ta oseba in ta oseba izrekla točno te in te besede – sicer pa ne. To večinoma velja, kadar je citiran odlomek vzet kot predmet obravnave ali komentarja. Izogibajte pa si izposojanju glasov drugih, da govorijo namesto vas.

Zavedajte se, od kod govorite, in ne predpostavljajte, da bralci delijo vaše ideološke, nazorske, epistemološke, estetske, moralne in druge predpostavke. Svojih stališč ne postulirajte, temveč argumentirajte.

Žanrski in slogovni razpon razpotniških člankov je širok. Tudi narativni, avtobiografski, subjektivno zaznamovani elementi niso prepovedani; če so vešče izkoriščeni lahko vsekakor izboljšajo esej. Vendarle pa (razne če menite, da si to pozornost res zalužite) naj tekst ne bo o vas.

Pišite dobro.

IZDAJATELJ:
Društvo humanistov Goriške
XXX. divizije 13a, Nova Gorica

UREDNIŠTVO:

Vilharjeva 3

1000 Ljubljana

KONTAKT:

urednistvo@razpotja.si

info@razpotja.si (naročanje)